Sveznalice Banja Luka

Vizija "Sveznalica" su djevojčice i dječaci, vizionari svoje budućnosti, koji razvijaju emocionalne i socijalne kompetencije ističu znalja za uspješan život.

Naša misija je podsticajna ekološka okolina koja omogućava potpuni fizički i socioemocionalni razvoj djece predškolske i školske dobi.

Kao odgojno-obrazovna predškolska ustanova ispunjavamo najviše standarde poštivajući odredbe zakona o predškolskom obrazovanju Republike Srpske, UN Konvenciju o pravima djeteta i svremene metodologije u radu sa djecom.