Sveznalice Banja Luka

Pripremne radnje koje smo izvršili kako bismo se pripremili za početak rada novog vrtića “Sveznalice” u kući koja se nalazi u Novoj Varoši je čišćenje i dezinfekcija prostora, pribora i opreme, kao i provjetravanje prostorija. Obezbjedili smo dovoljne količine lične zaštitne opreme, sredstva i pribora za čišćenje i dezinfekciju, dezobarijere i beskontaktni toplomjer.

Naš vrtić je započeo upis djece i otvaranje u martu mjesecu, te smo upis obustavili stupanjem na snagu odluke o zatvaranja svih vrtića. S tim u vezi možemo reći da je prednost našeg objekta što smo novootvoreni i imamo mogućnost da se prilagodimo novonastaloj situaciji, kao i potrebama roditelja koji nam ukažu povjerenje.

Dvorište i kuća imaju kapacitet da se realizuje program rada na otvorenom uz igru i zabavu sa manje boravka u zatvorenom prostoru. Prostorije u kući imaju zasebnu spavaonu, posebnu sobu za izvođenje obroka kao i tri dodatne sobe za igru i boravak djece, te zasebno odvojene toalete za dječake i djevojčice.

Kao osnivač odlučila sam da  se u “Sveznalice” vrtić može upisati samo 20 djece, koja će biti podjeljena u manje grupe prema starosnoj dobi.

Djeca koja se upišu mogu veliki dio vremena mogu da borave u prelijepom dvorištu vrtića “Sveznalice” u kući opremljene po standardima. Ujedno, moći će bolje i više zadovoljiti svoju potrebu za kretanjem i slobodom, ali i prevenciju kroz smanjeni socijalni kontakt boravkom u zatvorenom prostoru. Upravo iz tih razloga organizacija rada u vrtiću “Sveznalice” će se fokusirati na igru i rad sa djecom koristeći se Montessori pedagogijom, u dvorištu opremljenom po mjeri djeteta sa rekvizitima i igralištem koje će omogućiti kreativno provođenje vremena uz igru.

Takođe, program će uključiti i edukativne aktivnosti sa djecom, sa ciljem lakšeg razumevanja i usvajanja novih pravila postupanja o važnosti higijene. A boravak na otvorenom prostoru i svježem zraku ima pozitivan utjecaj na cjelokupni psihofizički razvoj djeteta. Program igre na otvorenom djeci će omogućiti da ostanu otpornija, zdravija, raspoloženija i imaju bolji san.

Izazovi boravka u zatvorenim prostorima zbog koncentracija „nečistoće“ u zraku i u okruženju je veća, te više pogoduje širenju infekcija s jednog djeteta na drugo. S tim u vezi mjere prevencije koje će se provoditi su obavezna trijaža pri prijemu u objekat koja uključuje dezinfekciju kao i mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerom. Vaspitač koji će obavljati trijažu prije pregleda i nakon svakog pregleda ukoliko je imao kontakt sa djetetom će da opere ruke toplom vodom i sapunom, kao i da koristi ličnu zaštitnu opremu – masku, rukavice, vizir, radnu uniformu.  Pri svakoj sumnji na postojanje respiratorne bolesti, dijete se neće primati u kolektiv.

Boravak djece će se organizovati tako da se međusobni kontakt vaspitnih grupa djece (smještenih u odvojenim prostorijama) maksimalno izbegne, uz odvojeno vrijeme za igru uz organizovanje igara u istim manjim grupama – boravak na otvorenom, primene higijenskih mjera prije obroka, tokom služenja obroka i sl.

Ukoliko ste roditelj koji cijeni pogodnosti ovog vrtića, osigurajte mjesto online upisom putem www.sveznalice.info do 11.05.2020. jer vrtić počinje sa radom nakon odobravanja rada vrtićima od strane Kriznog štaba Grada Banja Luka.

Galeriju slika pogledajte klikom na LINK.