Sveznalice Banja Luka

“SVEZNALICE” je privatna predškolska ustanova osnovana od strane Ruže Lukić, dipl.socijalnog radnika i NLP master trenera, nakon dugogodišnjeg rada u međunarodnim organizacijama.

Vizija “Sveznalica” su djevojcice i djecaci, vizionari svoje budućnosti, koji razvijaju emocionalne i socijalne kompetencije i stiču znanja za uspješan život.

Naša misija je podsticajna ekološka okolina koja omogućava potpuni fizicki, intelektualni i socioemocionalnni razvoj djece predškolske i školske dobi.

Dijete u vrtiću provodi veliki dio svog vremena. Vaspitači su oni koji djetetu pružaju osjećaj sigurnosti i bliskosti, pa su odgovorni i za iniciranje situacija u kojima će ono moći vježbati emocionalne i socijalne vještine.

Ključna uloga u “Sveznalice” razvojnoj sredini je vaspitač koji potiče, usmjerava, prati djecu, istražuje zajedno s djecom, poštuje njihovu samostalnost tokom razlicitih aktivnosti. Biti u isto vrijeme i dijete i odrasla osoba sposobnost je uspješnih vaspitača!

Mi učimo djecu da sarađuju, uče samostalno ili u grupama, a da pri tom ne ometaju druge, ne narušavaju dogovorena pravila ponašanja. Kako to postižemo?

Uz pomoc tri strategije:
1. razvojem pozitivnog odnosa izmedu djece,
2. podjelom odgovornosti izmedu djece i
3. nagrađivanjem adekvatnog ponašanja.